سرامیک وی آی پی (کف براق 60×60)

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletinboxsize / format
1270110X1109.756.41.413140460X60
Size / format60X60
inbox4
in pallet40
weight31
area1.41
area pallet56.4
thickness9.7
size of pallet110X110
weight pallet1270

سرامیک وی آی پی 60 در 60 براق