رمانتیک 60×30​

Previous
Next
رمانتیک روشن
رمانتیک تیره
رمانتیک دکور فیس 1 رستیک
رمانتیک دکور فیس 2 رستیک
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
2080110X1109129.61.622680930X60
Size / format30X60
in box9
in pallet80
weight26
area1.62
area pallet129.6
thickness9
size of pallet110X110
weight pallet2080

جهت دانلود کاتالوگ رمانتیک می‌توانید روی تصویر زیر کلیک کنید.

رمانتیک