کاشی لوکس (کف 80×80)

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletinboxsize / format
1316112X1121252.081.864728380X80
Size / format80X80
inbox3
in pallet28
weight47
area1.86
area pallet52.08
thickness12
size of pallet112X112
weight pallet1316

کاشی لوکس 80 در 80