کاشی بیوتی (دیوار 80×40)

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1859117X1171089.61.633.256540X80
Size / format40X80
in box5
in pallet56
weight33.2
area1.6
area pallet89.6
thickness10
size of pallet117X117
weight pallet1859

کاشی بیوتی 40 در 80