بوینس آیرس قهوه ای تخت 100×40​

بوینس آیرس قهوه ای تخت فیس 1
بوینس آیرس قهوه ای تخت فیس 2
بوینس آیرس قهوه ای تخت فیس 3
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1510113X11311.468.41.226.557340X100
Size / format40X100
in box3
in pallet57
weight26.5
area1.2
area pallet68.4
thickness11.4
size of pallet113X113
weight pallet1510

بوینس آیرس قهوه ای تخت