پاریس صدفی 120×60​

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
پاریس صدفی تخت
پاریس صدفی دکور لانوین رستیک
پاریس صدفی دکور شنل رستیک
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletinboxsize / format
2120110X11011.5882.25340360X120
Size / format60X120
inbox3
in pallet40
weight53
area2.2
area pallet88
thickness11.5
size of pallet110X110
weight pallet2120

پاریس صدفی 60 در 120