لندن کرم 120×60​

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
لندن کرم تخت
لندن کرم دکور برنا رستیک
لندن کرم دکور آکسفورد رستیک
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletinboxsize / format
2120110X11011.5882.25340360X120
Size / format60X120
inbox3
in pallet40
weight53
area2.2
area pallet88
thickness11.5
size of pallet110X110
weight pallet2120

لندن کرم 60 در 120