مارکزی طوسی 75×75

مارکزی طوسی فیس 1
مارکزی طوسی فیس 1
مارکزی طوسی فیس 2
مارکزی طوسی فیس 2
مارکزی طوسی فیس 3
مارکزی طوسی فیس 3
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
weight palletsize of palletthicknessarea palletareaweightin palletin boxsize / format
1278113X1131160.121.6735.536375X75
Size / format75X75
in box3
in pallet36
weight35.5
area1.67
area pallet60.12
thickness11
size of pallet113X113
weight pallet1278

مارکزی طوسی 75 در 75