کف 

80×80

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
80X803471.86112X1122852.08131612
سایز
(سانتی متر)
80X80
تعداد در بسته
(قطعه)
3
وزن بسته
( کیلو گرم)
47
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.86
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X112
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
28
متراژ هر پالت
(متر مربع)
52.8
وزن پالت
(کیلو گرم)
1316
ضخامت
(میلی متر)
12