دیوار

80×40

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
40X80533.21.6117X1175689.6185910
سایز
(سانتی متر)
40X80
تعداد در بسته
(قطعه)
5
وزن بسته
( کیلو گرم)
33.2
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.6
اندازه پالت
(سانتی متر)
117X117
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
56
متراژ هر پالت
(متر مربع)
89.6
وزن پالت
(کیلو گرم)
1859
ضخامت
(میلی متر)
10