آگوراتی مات

60×30

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
30X609281.59110X11072114.4820358
Rostic826.51.41110X11072101.5219308.8
سایز
(سانتی متر)
30X60Rostic
تعداد در بسته
(قطعه)
98
وزن بسته
( کیلو گرم)
2826.5
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.591.41
اندازه پالت
(سانتی متر)
110X110110X110
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
7272
متراژ هر پالت
(متر مربع)
114.48101.52
وزن پالت
(کیلو گرم)
20351930 - 1850
ضخامت
(میلی متر)
88.8