دیوار و کف

120×20

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
20X1205271.17100X1204565.52121511
سایز
(سانتی متر)
20X120
تعداد در بسته
(قطعه)
5
وزن بسته
( کیلو گرم)
27
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.17
اندازه پالت
(سانتی متر)
100X120
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
45
متراژ هر پالت
(متر مربع)
65.52
وزن پالت
(کیلو گرم)
1215
ضخامت
(میلی متر)
11