کارینو کرم

30X30 cm

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
کارینو کرم فیس 1
کارینو کرم فیس 2
کارینو کرم فیس 3
کارینو کرم فیس 4
کارینو کرم فیس 5
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
30X3012191.08112X1129610418248.2
سایز
(سانتی متر)
30X30
تعداد در بسته
(قطعه)
12
وزن بسته
( کیلو گرم)
19
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.08
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X112
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
96
متراژ هر پالت
(متر مربع)
104
وزن پالت
(کیلو گرم)
1824
ضخامت
(میلی متر)
8.2