نیوآرت

60×30

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Previous
Next
نیو آرت روشن تخت
نیو آرت روشن رستیک
نیو آرت باند رستیک
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
30X608241.44117X11772103.6817289.8
سایز
(سانتی متر)
30X60
تعداد در بسته
(قطعه)
8
وزن بسته
( کیلو گرم)
24
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.44
اندازه پالت
(سانتی متر)
117X117
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
72
متراژ هر پالت
(متر مربع)
103.68
وزن پالت
(کیلو گرم)
1728
ضخامت
(میلی متر)
9.8