مکزیکو طوسی تیره

120×60

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
مکزیکو طوسی تیره فیس 1
مکزیکو طوسی تیره فیس 2
مکزیکو طوسی تیره فیس 3
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
60X1203502.13105X1202451.12120012
سایز
(سانتی متر)
60X120
تعداد در بسته
(قطعه)
3
وزن بسته
( کیلو گرم)
50
متراژ هر بسته
(متر مربع)
2.13
اندازه پالت
(سانتی متر)
105X120
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
24
متراژ هر پالت
(متر مربع)
51.12
وزن پالت
(کیلو گرم)
1200
ضخامت
(میلی متر)
12