مارمور

100×40

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Previous
Next
مارمور فیس 1
مارمور فیس 2
مارمور دکور هذلولی رستیک
مارمور دکور پارمیا رستیک
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
40X100326.51.2113X1135768.4151011.4
سایز
(سانتی متر)
40X100
تعداد در بسته
(قطعه)
3
وزن بسته
( کیلو گرم)
26.5
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.2
اندازه پالت
(سانتی متر)
113X113
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
57
متراژ هر پالت
(متر مربع)
68.4
وزن پالت
(کیلو گرم)
1510
ضخامت
(میلی متر)
11.4