شیپ آرت طوسی تیره مات 120×60​

Previous
Next
شیپ آرت طوسی تیره مات فیس 1
شیپ آرت طوسی تیره مات پرسلان فیس 1
شیپ آرت طوسی تیره مات فیس 2
شیپ آرت طوسی تیره مات پرسلان فیس 2
دکور برشی شیپ‌آرت طوسی روشن و تیره
دکور برشی شیپ‌آرت طوسی تیره
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
60X1202381.42112X1126085.2228012
سایز
(سانتی متر)
60X120
تعداد در بسته
(قطعه)
2
وزن بسته
( کیلو گرم)
38
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.42
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X112
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
60
متراژ هر پالت
(متر مربع)
85.2
وزن پالت
(کیلو گرم)
2280
ضخامت
(میلی متر)
12

شیپ آرت طوسی تیره مات