سانتوز کرم مات 120×60​

Previous
Next
سانتوز کرم مات فیس 2
سانتوز کرم پِلَنِت رستیک
سانتوز کرم مات فیس 1
سانتوز کرم دکور گوچی رستیک
سانتوز کرم مات فیس 3
سانتوز کرم دکور پرارا رستیک
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
60X1202381.42112X1126085.2228012
سایز
(سانتی متر)
60X120
تعداد در بسته
(قطعه)
2
وزن بسته
( کیلو گرم)
38
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.42
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X112
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
60
متراژ هر پالت
(متر مربع)
85.2
وزن پالت
(کیلو گرم)
2280
ضخامت
(میلی متر)
12

سانتوز کرم مات