روما طوسی

90×30

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
روما طوسی تیره
روما طوسی روشن
روما طوسی باند تخت
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
30X906321.62110X11064103.68204810.2
سایز
(سانتی متر)
30X90
تعداد در بسته
(قطعه)
6
وزن بسته
( کیلو گرم)
32
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.62
اندازه پالت
(سانتی متر)
110X110
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
64
متراژ هر پالت
(متر مربع)
103.68
وزن پالت
(کیلو گرم)
2048
ضخامت
(میلی متر)
10.2