ای‌مئن طوسی 120×40​

Previous
Next
ای‌مئن طوسی فیس 3
ای‌مئن طوسی دکور 1
ای‌مئن طوسی فیس 1
ای‌مئن طوسی فیس 1
ای‌مئن طوسی فیس 4
ای‌مئن طوسی دکور 2
ای‌مئن طوسی فیس 2
ای‌مئن طوسی فیس 2
ای‌مئن طوسی فیس 5
ای‌مئن طوسی دکور 3
ای مئن فیس 3
ای‌مئن طوسی فیس 3
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
40X1203331.44112X3104564.83312
سایز
(سانتی متر)
40X120
تعداد در بسته
(قطعه)
3
وزن بسته
( کیلو گرم)
33
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.44
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X310
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
45
متراژ هر پالت
(متر مربع)
64.8
وزن پالت
(کیلو گرم)
33
ضخامت
(میلی متر)
12

ای‌مئن طوسی