تقویم نمایشگاهی سال ۹۶ – نمایشگاه های کاشی و سرامیک

38

 

تاریخ نمایشگاه های باتیمات روسیه ۸-۱۱ فروردین ۹۶ Batimat – Russia

Ceramics China در ۱۱-۱۴ خردادماه ۹۶

نمایشگاه کاشی و سرامیک تهران ۹ – ۱۲ تیرماه ۹۶

چهارمین کنگره سرامیک و نمایشگاه سرامتک اصفهان ۱۵-۱۸ شهریورماه ۹۶

نمایشگاه Cersaie ایتالیا – ۳ – ۷ مهرماه ۹۶

نمایشگاه Cevisama اسپانیا – ۱۶ – ۲۰ بهمن ۹۶

کنگره کوالیسر Qualicer Congress اسپانیا – ۲۳-۲۴ بهمن ۹۶

نمایشگاه Unicera Turkey یونیسرا ترکیه – ۸-۱۲ اسفند ۹۶

نمایشگاه Indian Ceramics سرامنیک هند ۱۶-۱۸ اسفند ۹۶

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *