کف 

60X60 cm

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
لند آرت کرم مات
پالاسیوم طوسی تیره مات
پالاسیوم طوسی روشن مات
کلکته براق
پلازا کرم براق
آمستردام براق
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
60X60 4 33.5 1.41 112X112 36 51 1188 11
سایز
(سانتی متر)
60X60
تعداد در بسته
(قطعه)
4
وزن بسته
( کیلو گرم)
33.5
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.41
اندازه پالت
(سانتی متر)
112X112
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
36
متراژ هر پالت
(متر مربع)
51
وزن پالت
(کیلو گرم)
1188
ضخامت
(میلی متر)
11