دیوار و کف

20X120 cm

Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli Italian Trulli
ایندوود استخوانی
ایندو وود بژ
یورک وود قهوه ای
یورک وود زیتونی
یورک وود طوسی
ماتیس وود طوسی
مورو وود قهوه ای
ناوا استخوانی
کاردیو وود کرم
کادوس وود قهوه ای
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
( کیلو گرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن پالت
(کیلو گرم)
ضخامت
(میلی متر)
20X120 5 27 1.17 100X120 45 65.52 1215 11
سایز
(سانتی متر)
20X120
تعداد در بسته
(قطعه)
5
وزن بسته
( کیلو گرم)
27
متراژ هر بسته
(متر مربع)
1.17
اندازه پالت
(سانتی متر)
100X1210
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
45
متراژ هر پالت
(متر مربع)
65.52
وزن پالت
(کیلو گرم)
1215
ضخامت
(میلی متر)
11