مشخصات بسته بندی کاشی ارچین

ارچین/ پرنیان
سایزمتراژوزنپالت
50*501/52964
60*301/6231/548
33*331/526/566
40*401/4425/564
50*251/7531/564

 

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا