مشخصات بسته بندی کاشی نگین

نگین
سایزمتراژوزنپالت
50*501/52972
60*301/442872
40*401/2823/564
33*331/5252672
60*601/443040

 

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا