اخبار و اطلاعیه ها

دعوت نامه حضور در نمایشگاه کاشی و سرامیک تهران سال 1397
زمان : 19 لغایت 22 تیر ماه  سالن 9-8
مکان : محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران
دعوتنامه نمایشگاه کاشی 97 - انگلیسی
دعوتنامه نمایشگاه کاشی 97 - عربی

// ]]>

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا